ANASAYFA S.S.S

ÜRÜN FUMİGASYONU

İlaçlanacak olan malzemelerin bir poşet yada kaplama içerisine yerleştirilip ilaçlı gazlarla haşerelerin yok edilmesi yöntemidir.

ÜRÜN FUMİGASYONU

fumigasyonu fazla miktarda tahıl ürünü söz konusu olduğunda, ürününün depo içinde saklanması aşamasında ürünün korunması için en etkili yöntemlerden biri olmaktadır. Silo sağlığı, fumigasyon etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Bunun için her mevsim hasat zamanından önce siloların kontrolü ve yapısal denetimleri yapılmalıdır. Depolar, farklı türdeki ürünlerin ve malların depolanması için daha fazla esneklik sağlamaktadır. Bir depoda yapılacak olan fumigasyon işlemi depoda bulunan ürünlerin özelliklerine göre değişmektedir. Depolarda böcek türlerine rastlanıldığı takdirde fumigasyon yöntemi ile bu zararlılar kolayca ortadan kaldırılmaktadır. Buğday ve diğer kuru yiyecekler hasattan sonra depolanır ve paket ve işlenmeleri için silolarda bekletilmektedir. Bu tür gıdaların her zaman böcek istilası ile karşı karşıya kalma tehlikesi bulunmaktadır. Tahıl böcekleri, güveler ve diğer haşereler hızlı bir şekilde siloları ve depoları istila edebilmektedir. Sonuç olarak ürünler zarar görmekte ve insan sağlığını tehlikeye atacak ortamlar oluşmaktadır. Zararlı böcek kontrolünün en etkili yöntemi fumigasyon uygulamasına dayanan ilaçlama yöntemidir. Bu yöntemde böceklerle birlikte larvalar ve yumurtalar da öldürülmektedir.

// body elementide aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. ... $(document).on("keydown",window,function(a){ if(a.which == 123) return false; }) })