ANASAYFA S.S.S

KONTEYNER FUMİGASYONU

Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.

KONTEYNER FUMİGASYONU

Fumigasyon tekniği gereği kapalı alanlarda uygulanacak olan Konteynır Fumigasyonu son derece hassas bir işlemdir. Konteyner koşulları ve konteynırın içerisinde bulunan ürünlerin çeşitliliğine göre özel olarak fumigasyon işlemleri uygulanır.

Uluslararası sularda seyir alan yük ve yolcu gemilerinin ambar, depo ve konteyner bölümlerinde çok kolay bir şekilde üreyebilen organizmalar, böcek ve haşereler ürün ve malzemelere hatta yolcu ve mürettebata zarar verebilmektedir. Bu nedenle Konteyner Fumigasyonu, ülkeler arası ticari ilişkilerde taşımacılık sektörü düşünüldüğünde en önemli fumigasyon türlerinin başında gelmektedir. Ürünlerin özelliğine göre ürüne zarar veren organizmalara özel olarak zehirli gazların kullanılması son derece hassas bir işlemdir.

// body elementide aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. ... $(document).on("keydown",window,function(a){ if(a.which == 123) return false; }) })