ANASAYFA S.S.S

GEMİ FUMİGASYONU

Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.

GEMİ FUMİGASYONU

Gemi taşımacılığı, günümüz dünyasında uluslararası ticarette en yaygın olarak kullanılan taşımacılık türlerinin başında gelmektedir. Uluslararası sularda ülkeler arasında gıda, yük ve yolcu taşıyan gemilerde böcek ve haşereler çok kolay bir şekilde üreyebilir ve buna bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar görülebilir. Bu şekilde gemilerde bulunan malzemelerin, mürettebatın ve yolcuların sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için gemi ilaçlamasının düzenli bir şekilde belli dönemlerde yapılması gerekir.

Ülkeler arası ekonomik ticari ilişkilerde önemli bir yer alan gemi taşımacılığı aynı zamanda insan sağlığı ve ürünlerin korunması açısından önem arz etmektedir. Gemilerin makine kazan dairelerinde kapalı sıcak alanlarında veya ürünlerin depolandığı bölgelerde çok kolay bir şekilde üreyebilen bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar ve bunlarla beslenen böcek ve haşerelerin etkisiz hale getirilmesi için düzenli bir şekilde gemi ilaçlama işlemlerinin yapılması gerekir. Sağlık ve Tarım Bakanlığı çalışma ruhsatına sahip firmamız, alanında uzman profesyonel kadrosuyla birinci sınıf ilaçlama hizmeti vermektedir.

// body elementide aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. ... $(document).on("keydown",window,function(a){ if(a.which == 123) return false; }) })