ANASAYFA S.S.S

FABRİKA FUMİGASYONU

Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.

FABRİKA FUMİGASYONU

Fumigasyon, gıda üretimi yapan fabrikalardakiböceklenmeye karşı uygulaması yapılacak fumigant miktarına bağlı değişkenlik gösterecek ürünü direk gaza maruz bırakma yöntemidir. Öncelikle fabrikada Fumigasyonun yapılacağı alan tamamen izole edilmiş oksijen giriş çıkışları kapatılmış olmalıdır. Fumigasyon, Böcekleri ( tüm dönemlerinde ) ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda, belirli bir ısıda ve miktarda gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir. Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek ve sağlıklı bir ürün sağlamak için uygulanmaktadır.

// body elementide aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. ... $(document).on("keydown",window,function(a){ if(a.which == 123) return false; }) })