EKO PLUS

ÇEVRE SAĞLIĞI SİSTEMLERİ

SOSYAL HİZMETLER

HAŞERE KONTOL 

Uzman kadromuzla yaşam alanlarınızda bulunan zararlıları minimize etkem için bilimin ve teknolojinin olanaklarını kullanarak sizlere sağlıklı yaşamlanları sunmaya yönelik mücadele yöntemidir.

FUMIGASYON

Özellikle gıda tedarik zincirinde gıdamıza veya gıdamızın üretildiği mekanlarda zararlı kontrolü amacıyla belirli kimyasalların kullanılamadığı zamanlarda kullanılan yöntemdir.

DEZENFEKSİYON

Son yıllardaki vakalardan sonra toplu yaşam alanlarında ve iş sahalarında hastalık yapıcı mikrorganizmaların yok edilmesinde kullanılan yöntemlerdir.

KEMİRGEN KONTROL

Binlerce yıldır süre gelen yaşam alanlarımızdaki kemirgenlerle mücadele için gerekli tedbirlerin alınması yöntemleridir.

KUŞ KONTROL

Yaşam alanlarımıza zarar veren iş yerlerimizin işleyişini engelleyen kuşların zarar verilmeden uzaklaştırılması yöntamleridir.

ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ

Genellikel işletmelerimizin işleyişini olumsuz etkilememek adına zararlı kontrol yöntemlerinin belirli periyotlarda uygulanması gerekir.